Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Kolbiarz Sp. J.
41-707 Ruda Śląlska - Kochłowice
ul. Malinowa 23a

Krajowy Rejestr Sądowy numer: 0000097085
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 632-10-03-577
Regon: 271134578

tel./fax (032) 242-74-16; 242-72-17

e-mail: zpts@kolbiarz.pl